9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009

Datum:Zondag 27 december 2009
Organisator :Cercle Royal De Natation De Schaerbeek N O H (CNSN)
Organiserende club :Cercle Royal De Natation De Schaerbeek N O H (CNSN)
27 december 2009 Namiddag
Inzwemmen 13:00
Jury13:30
Start 14:00
27 december 2009 Namiddag
Inzwemmen 13:30
Jury14:00
Start 14:30
PRE 01.400m Wisselslag Vrouwen 4/4 
PRE 02.400m Wisselslag Mannen 5/5 
PRE 03.50m Vrije Slag Vrouwen 25/25 
PRE 04.50m Vrije Slag Mannen 33/33 
PRE 05.100m Schoolslag Vrouwen 17/17 
PRE 06.100m Schoolslag Mannen 15/16 
PRE 07.200m Rugslag Vrouwen 8/8 
PRE 08.200m Rugslag Mannen 2/3 
PRE 09.100m Vrije Slag Vrouwen 6/6 
PRE 10.100m Vrije Slag Mannen 6/9 
PRE 11.50m Vlinderslag Vrouwen 8/8 
PRE 12.50m Vlinderslag Mannen 16/16 
PRE 13.100m Rugslag Vrouwen 12/12 
PRE 14.100m Rugslag Mannen 13/14 
PRE 15.200m Wisselslag Vrouwen 7/7 
PRE 16.200m Wisselslag Mannen 8/11 
PRE 17.50m Schoolslag Vrouwen 9/9 
PRE 18.50m Schoolslag Mannen 9/9 
Pauze (0 min.)
PRE 19.4x200m Aflos. Vrij Slag Vrouwen 1/0 
PRE 20.4x200m Aflos. Vrij Slag Mannen 1/0 
PRE 21.100m Vrije Slag Vrouwen 28/28 
PRE 22.100m Vrije Slag Mannen 44/45 
PRE 23.200m Vlinderslag Vrouwen 0/0 
PRE 24.200m Vlinderslag Mannen 1/1 
PRE 25.400m Vrije Slag Vrouwen 6/6 
PRE 26.400m Vrije Slag Mannen 8/8 
PRE 27.50m Rugslag Vrouwen 6/6 
PRE 28.50m Rugslag Mannen 4/4 
PRE 29.100m Wisselslag Vrouwen 14/14 
PRE 30.100m Wisselslag Mannen 21/22 
PRE 31.200m Vrije Slag Vrouwen 5/5 
PRE 32.200m Vrije Slag Mannen 6/6 
PRE 33.200m Wisselslag Vrouwen 5/5 
PRE 34.200m Wisselslag Mannen 2/3 
PRE 35.200m Schoolslag Vrouwen 5/5 
PRE 36.200m Schoolslag Mannen 5/5 
PRE 37.100m Vlinderslag Vrouwen 6/6 
PRE 38.100m Vlinderslag Mannen 10/10 
Pauze (0 min.)
PRE 39.4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen 0/0 
PRE 40.4x100m Aflos. Wisselslag Mannen 2/0 
PRE 41.4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen 2/0 
PRE 42.4x100m Aflos. Vrij Slag Mannen 4/0